Om Partnerjobb Syd AB

Arbetsintegrerande socialt företag

Partnerjobb Syd AB i Hässleholm är ett arbetsintegrerade socialt företag som anställer personer med reducerad arbetsförmåga och som normalt sett står långt från arbetsmarknaden. Vi strävar efter att skapa riktiga jobb, som är kommersiellt hållbara över tid där envar deltar efter egen förmåga.

I regel börjar allt med en arbetsträning, eller förstärkt arbetsträning. Deltagaren prövas i olika arbetsuppgifter utifrån förmåga, förutsättningar och intresse. Målet är att hitta en match mellan dessa parametrar och verksamhetens behov. Vi har valt att utgå från det som fungerar, och fokusera på det. VI har en flexibel organisation med många olika verksamheter, så chanserna att något ska matcha är goda.

Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som:

  • Driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och tjänster)
  • Har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • Som skapar delaktighet för de anställda
  • Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Vår affärsidé bygger på två enkla ord:
Ärlighet och Vilja

Ett arbetsingrerande socialt företag är ett företag som:

  • Driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och tjänster)
  • Har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • Som skapar delaktighet för de anställda
  • Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Vår affärsidé bygger på två enkla ord:
Ärlighet och Vilja

Vill ni veta mer?

Hör gärna av er till oss ifall ni har frågor angående våra olika avdelningar,

eller om där är något annat ni undrar över.