Om Partnerjobb Syd AB

Arbetsintegrerande socialt företag

Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som:
– driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och tjänster)
– har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden
– som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
– som skapar delaktighet för de anställda
– är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

PartnerJobb är ett socialt företag med mål är att genom hårt arbete, ärlighet och vilja skapa både sysselsättningsplatser och anställningar inom verksamheten.

Vår affärsidé bygger på två enkla ord:
Ärlighet och Vilja