ALLA KAN ARBETA

PartnerJobb Syd AB startade under april 2012 med målet att erbjuda platser för praktik, sysselsättning och arbetsträning med målet att ev kunna erbjuda anställning för arbetslösa och långtidssjukskrivna.

PJ Hemservice
Partnerjobb Logistik
PJ Maskinservice
PJ Stugan

Vill ni veta mer?

Hör gärna av er till oss ifall ni har frågor angående våra olika avdelningar,

eller om där är något annat ni undrar över.